RSM småsäckstömmare

RSM småsäckstömmare för manuell tömning av småsäckar.

Småsäckstömmaren finns i flera utföranden med inbyggt filter eller för anslutning till aspiration, med kon eller utmatarbotten. Kan även kombineras med säckkomprimator för dammfri och säker hantering av tomsäckar.

Loading PDF…

Broschyr småsäckstömmare

Broschyr RSM småsäckstömmare
  • Broschyr RSM småsäckstömmare