Jacob cykloner & ljuddämpare

Jacob har ett sortiment av ljuddämpare som är anpassade till deras modulära rörsystem.

De har också cykloner för avskiljning av material ur luft i rörsystem som hanterar stoftbemängd luft eller vid transport av produkt i ett pneumatiskt rörsystem.

Nyhet är en ny horisontell cyklon.

Jacob horisontell cyklon
Jacob cyklon
Jacob horisontell cyklon
Jacob ljuddämpare
Jacob kort ljuddämpare
Loading PDF…

Katalog - Jacob cykloner & ljuddämpare

Jacobs utbud av ljuddämpare och vertikala och horisontella cykloner
  • Jacob katalog - Cykloner och ljuddämpare

Komplett Jacobkatalog

Ladda ner hela katalogen med Jacobs produktutbud.
  • Jacobkatalog komplett