Aspirationsrör

Genom att aspirera och ansluta enskilda maskiner eller hela anläggningar till ett aspirationssystem kan dammspridning till omgivningen minimeras.

Med ett rätt dimensionerat aspirationssystem skapas en bra arbetsmiljö och skonsamma driftsförhållanden för maskiner och utrustning i anläggningen. Dammiga lokaler skall klassas enligt ATEX direktivet

Nedan är ett urval av de produkter som finns tillgängliga, katalogen innehåller hela produktutbudet.

Loading PDF…