Triör

Triör används för att sortera granulära material efter längd

  • Används för att sortera granulära material så som vete, havre, majs, ris, frön, linser, stickor från solrosor eller sockerbetor, plast partiklar etc. liksom frånrensning av oönskade korta och långa inblandningar.
  • Sortering av korn från 1 till 24 mm längd.
  • Kapacitet upp 16 t/h (vete) / modul
Stenavskiljare
Loading PDF…