Stenavskiljare TS

Stenavskiljare TS

Stenavskiljare för frånrensning av separering av stenar, metall och glasskärvor från granulära bulkmaterial

Finns i två typer där den ena modellen har ett undertryck medans den andra har ett övertryck.

  • Destoners hittar sin tillämpning inom livsmedelsindustrin och i kvarnindustrin, men de används också inom utsädessektorn, särskilt på produkter som skördas nära marken.

  • Används för att separera torrt granulärt material efter specifik vikt i två fraktioner. Målet är att eliminera tunga föroreningar, såsom stenar, metalliska partiklar och andra föremål från till exempel kaffe, spannmål eller baljväxter.

  • Kapacitet 5-30 t/h (vete)

Stenavskiljare
Loading PDF…