Luftsorterbord

Luftsorterbord för separation av kärnor och granulära produkter

  • Används för separation av alla sorters kärnor och granulära produkter av liknande storlek men olika vikt.
  • När traditionell rensning mes såll och luftaspiration inte är tillräcklig
  • Luftsorterbord är en del av processen för att uppnå en bättre separation avseende skillnad i vikt.
Luftsorterbord
Loading PDF…