Lutaspiratör

Luftaspiratör kan användas separat eller tillsammans med annan processutrustning som försug eller eftersug (förrens/efterrens).

Aspiratören sorterar bort lätta partiklar så som damm och skal med mera med hjälp av en luftström.

  • Kapacitet 40-50 t/h (vete)
Loading PDF…