Trummagnet

Trummagneter eller "drum magnets" används huvudsakligen för produktströmmar i fallrör eller i anslutning till transportör. Trummagneter finns i ett fleratal olika utföranden och storlekar., välj mellan industri, livsmedel eller kemi/medicin.

Konstruktion Trummagneter för kontinuerlig och helt automatiserad separation av ferromagnetiska partiklar så som järn och stål. Enheten har ett magnetiskt 180° segment inuti en roterande trumma av rostfritt stål. Magneten attraherar partiklar som sedan med trummans rotation förs över till ett separat utlopp där de lossnar och faller ner.

Rengöring Fördelen med trummagneten är att den är helt automatiskt och rengöring sker kontinuerligt vilket innebär att processen inte behöver stoppas för rengöring av magneten.

Goudsmit trummagnet för livsmedelsindustri
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet separation in use
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet, trummagnet
Goudsmit drum magnet, trummagnet pharma