Rörmagneter

En permanent eller elektrisk rörmagnet är konstruerad med en stor cylindrisk permanentmagnetkärna, som alstrar ett kraftfullt magnetfält. Magneten filtrerar metallpartiklarna ur produktflödet och behåller dem på tre magnetiska poler tills de rengörs. Damm explosionssäker Ex II 1 / 2D enligt ATEX-direktivet 2014/34 / EU.

En rörmagnet är lämplig för pneumatisk transport (upp till 0,2 bar) samt kan monteras upp och ner i en stigarledning. Rörmagneter är även lämpliga att sätta i där gravimetrisk transport

Rörmagneter har koniska övergångar med fläns eller spännbandskant typ Jacob för anslutning till fallrör.

Manuell (produktionsstopp krävs). Efter att dörren har öppnats kan kärnmagneten vridas runt sin egen axel, torka magneten ren. För denna typ av magnet är ”snabb rengöring” inte möjlig. Alternativt elektrisk magnet då metallpartiklar vid rengöring kan avledas via en 2-vägsfördelare under rörmagneten.

Kapaciteter: 10 – 550 m³/h