Glidmagnet

Glidmagneter eller "chute magnets" används huvudsakligen för pulverströmmar i fallrör eller glid applikationer. Rännans vinkel får inte överstiga 45 °. Glidmagneter är en enkel lösning för avlägsnande av järnpartiklar, är enkelt installerade och ger bra resultat.

Konstruktion Glidmagneter har robusta magnetplattor som placeras bakom en plåt av rostfritt stål. Magneterna lockar Fe-partiklarna, vilka sedan hålls säkert mot extraktionsplattan.

Rengöring Rengöring av glidmagneten utförs genom användning av en extraktionsplatta (snabb rengöring). Genom att svänga extraktionsplattan bort från magneten faller järnpartiklarna av extraktionsplattan så snart de flyttas tillräckligt långt bort från magneten. Av säkerhetsskäl måste operatören hantera magneten med båda händerna. Magneten låses i yttersta rengöringsläget, varefter operatören har båda händerna fria för rengöring.

Goudsmit glidmagnet
Loading PDF…