Hammarkvarnar

Hammarkvarnar för malning av

  • Spannmål och foderråvaror
  • Avrens, kli och andra restprodukter för bioenergi
  • Spån, träflis, biomassa
  • Avfall
Hammarkvarn princip