DC3 Flödesvåg

Friedrich Electronic flödesvåg typ DC3 för kontinuerlig vägning av spannmål, pellets och granuler med mera.

DC3 flödesvåg är lämplig för kontinuerlig vägning av torra produkter Konkurrenskraftigt vågsystem med hög noggrannhet Låg installationshöjd Lågt underhåll och hög tillförlitlighet Idealiskt våg för spannmål, pellets och granulära produkter Stort oberoende av typspecifika egenskaper och densitet Optimerad design: inga restprodukter kvar (Även lämpad för applicering med frön)

Friedrich Electronic flödesvåg typ DC3
Friedrich Electronic flödesvåg typ DC3
Loading PDF…

Produktblad DC3 flödesvåg

Friedrich Electronics flödesvåg DC3 spannmål och granulära produkter
  • DC3 Flödesåg