Wamflo silofilter

Wamflo silofilter för placering på silotopp för aspiration av silo eller silor. Finns i många olika storlekar som anpassas efter behov. Filtren är som standard utrustade med automatik för tryckuftsrensning med tids- eller difftrycks-styrning. Filterarea 2-44 m² Luftvolym 120-4.500 m³/h Filtret kan även utrustas med fläkt. Livsmedelsutförande, antistatisk och ATEX klassade är några av utförande på filtermediat.

Visning av Nanofiber filtermedia
WAM Wamflo silofilter med fläkt
WAM Wamflo silofilter
WAM Wamflo silofilter