NC8 Fukthaltsreglerare

Friedrich Electronic NC8 för kontinuerlig fuktreglering av spannmål med mera.

Utrustningen består av mätenhet, styrsystem och en doseringsenhet.

Fördelar

  • Exakt fuktreglering av alla spannmålstyper
  • Fuktmätning med högfrekvent sond
  • Display och registrering av: strömfuktighet, Hectoliter vikt, korntemperatur
NC8 Fukthaltsreglerare
NC8 automatiskt fukttillsättningssystem
MC fuktmätningsenhet
WD vattendoseringsenhet
Loading PDF…

Produktblad NC8 fukthaltsreglerare

Friedrich Electronics automatiska fukthaltsreglerare NC8 för spannmål med mera
  • NC8 automatiskt fukttillsättningssystem