MBH microdoserare

MBH micro-batchdoserare för volymetrisk dosering av pulverformiga eller granulat material består av en kropp helt i rostfritt stål, det finns option att förse doseraren i utförandet med stålförstärkt SINT® polymer. En roterande horisontellt omrörare sitter monterad ovanför doserskruven för att få en jämn matning. En elmotor med växel vardera för omrörare och matarskruv, med frekvensstyrning kan man finjustera doseringen. flera val av doserskruvar finns att tillgå beroende på material och doserkapacitet.

Visning av MBH microdoserare
WAM MBH microdoserare
WAM MBH microdoserare
WAM MBH microdoserare
WAM MBH microdoserare
Loading PDF…