FC3 Flödesreglerare

Friedrich Electronic flödesreglerare typ FC3 för gravimetrisk dosering, flödesreglering av spannmål.

Automatiskt kontrollerad spjällblad med viktsensor Exakt reglering av flödeskapacitet i kg/h Summering av totala antal kg Väldigt låg installationshöjd, enkel installation direkt under silo Kontroll och förinställning av spjällposition

Friedrich Electronic flödesreglerare typ FC3
Loading PDF…

Produktblad FC3 flödesreglerare

Friedrich Electronics flödesrglerare FC3 för spannmål och granulära produkter
  • FC3 Flödesreglerare