RVS / RVC cellmatare

Cellmatare typ RVS / RVC genomblås- / genomfallssluss är konstruerad för applikationer med pneumatisk transport / blåstransport. Lämplig för kontrollerad matning och tömning av produkter i pulver eller granulär form, från silor, behållare, filter eller cykloner.

WAM cellmatare typ RVS
WAM cellmatare typ RVC
WAM cellmatare typ RVS
WAM cellmatare typ RVC
WAM cellmatare typ RVC
Loading PDF…