RV / RVR cellmatare

Cellmatare typ RV / RVR genomfallssluss är konstruerad efter kriteriet maximal universell tillämplighet. Lämplig för kontrollerad matning och tömning av produkter i pulver eller granulär form, från silor, behållare, pneumatiska transportsystem, filter eller cykloner.

Cellmatare / sluss typ RV & RVR från WAM
WAM cellmatare typ RV/RVR
Loading PDF…